ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ

Οι υπηρεσίες μας στόχο έχουν την ανάπτυξη του Ανθρώπου και την κατάκτηση ισορροπίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μέσα από την Εκπαίδευση, τη Συμβουλευτική, το Coaching.
Απευθύνονται σε Εφήβους, σε Νέους/Νέες, σε Γονείς, σε Επιχειρήσεις.

Τι κάνουμε διαφορετικά

  • Εστιάζουμε σε 2-3 βασικά θέματα αντί να παρουσιάσουμε πληθώρα δεδομένων από λίγο,
  • «Παθαίνουμε & Μαθαίνουμε», «Παίζουμε & Μαθαίνουμε»: ελάχιστη θεωρία, πολλά παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης, πραγματική Βιωματική Εκπαίδευση
  • Αναστοχασμός: εφαρμόζουμε στην πράξη την νεοαποκτηθείσα γνώση, μοιραζόμαστε εμπειρίες, προβληματιζόμαστε και προτείνουμε λύσεις
  • Ουσιαστικό Coaching (Ατομικό ή Ομαδικό), βήμα-βήμα προς την επιτυχία