ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ

Οι υπηρεσίες μας στόχο έχουν την ανάπτυξη του Ανθρώπου, την αντίληψη του Οράματος και την κατάκτηση ισορροπίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μέσα από την Εκπαίδευση, τη Συμβουλευτική, το Coaching.
Απευθύνονται σε Εφήβους, σε Νέους/Νέες, σε Γονείς, σε Επιχειρήσεις.

Τι κάνουμε διαφορετικά

  • Δίνουμε την επιλογή: Εκπαίδευση, Συμβουλευτική (Consulting – Mentoring), Μαιευτική (Coaching)
  • Κατά την Εκπαίδευση, εστιάζουμε σε 2-3 βασικά θέματα αντί να παρουσιάσουμε πληθώρα δεδομένων από λίγο και “Παθαίνουμε & Μαθαίνουμε” ή “Παίζουμε & Μαθαίνουμε” με ελάχιστη θεωρία, πολλά παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης, δηλαδή πραγματική Βιωματική Εκπαίδευση
  • Αναστοχασμός: εφαρμόζουμε στην πράξη την νεοαποκτηθείσα γνώση, μοιραζόμαστε εμπειρίες, προβληματιζόμαστε και υποστηρίζουμε το δρόμο στην αυτο-επίλυση με Ουσιαστικό Coaching (Ατομικό ή Ομαδικό), βήμα-βήμα προς την επιτυχία