managing multiple projects project management fundamentals - career development - Compass Services - Ειρήνη Ανδριώτη
26
Μαρ

Managing Multiple Projects

Πόσο συχνά έχεις την τύχη να εμπλέκεσαι μοναχά σε ένα έργο; Από σπάνια έως ποτέ! Είμαστε «multitasking»! Πως όμως αυτή η πολλαπλή εμπλοκή μπορεί να γίνει με επιτυχία; Σήμερα η φύση των έργων και της δουλειάς μας έχει αλλάξει: οι Οργανισμοί μας – και κατά συνέπεια εμείς ως υλοποιητές – δεν εμπλέκονται σε συγκεκριμένα μεγάλα, έστω σύνθετα έργα, τόσο, όσο σε πολλά, μικρά αυτοτελή εγχειρήματα. Η πρόσκληση που συναντάμε λοιπόν αφορά στην ποικιλία και διαφορετικότητα εξειδίκευσης, καθώς και στην ανάγκη συνεχούς επανεστίασης, Βασικοί παράγοντες επιτυχίας αποτελούν η διαμόρφωση προτεραιοτήτων και ο σχεδιασμός & διαχείριση με ισορροπία των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων κάθε επιμέρους έργου.

Ποιους αφορά

Το εργαστήρι αποτελεί μέρος της ολιστικής σειράς εκπαίδευσης σε θέματα project management. Aπευθύνεται σε κάθε project manager, καθώς κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να εμπλέκεται σε ένα μόνον έργο.

Τι θα κερδίσουν

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα

 • είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται ορθώς και να κάνουν σωστή χρήση του όρου «multitasking»
 • εξοικειωθούν με τις τρέχουσες τάσεις στη διοίκηση έργων (μέθοδοι & εργαλεία) όπως αυτές διαμορφώνονται από την ανάγκη της ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών έργων
 • είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές διαχείρισης προσδοκιών, αναγκών κι απαιτήσεων των εμπλεκομένων, ώστε να θέτουν προτεραιότητες

Εκτός από τις αξιόλογες γνώσεις σε ένα θέμα καίριο, το παρόν σεμινάριο προσφέρει 9 PDUs (κατανεμημένες σε κάθε κλάδο του PMI Talent Triangle)

Τι θα μάθουν

«Multitasking» = πολλαπλή, παράλληλη ενασχόληση

 • Τι είναι; Ποια τα υπέρ & τα κατά; Πως μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά
 • Ποιες είναι οι συνθήκες που το επιβάλλουν; Αυτονομία, κινητικότητα, εξειδίκευση, αποσπασματική δράση
 • Πως μπορεί να γίνει εκτίμηση του αποτελέσματος;

Η φάση σχεδιασμού πολλαπλών έργων

 • Η ανάγκη καθορισμού κύκλου ζωής προϊόντος ή υπηρεσίας (product/service life cycle)
 • Ενοποιημένο Project management Plan (ευρεία WBS, Time schedule, Budget, RACI, etc)
 • Κατά τον σχεδιασμό έργων που υλοποιούνται παράλληλα, έμφαση δίνεται στη διαχείριση των κινδύνων τους για την πρόληψη domino effect
 • Εμπλοκή στο σχεδιασμό του Project management Office PMO

Υλοποίηση πολλαπλών έργων

 • Εφαρμογή συστηματικής διαδικασίας προτεραιοποίησης των έργων. Προτεραιότητες του Πελάτη vs Προτεραιότητες του Οργανισμού
 • Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, ανάθεση εργασιών
 • Τα μυστικά της αποτελεσματικής ανάθεσης εργασιών

Έλεγχος και παρακολούθηση πολλαπλών έργων

 • Διαμόρφωση και αξιοποίηση διαδικασιών και δεικτών αξιολόγησης
 • Αξιοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πολλαπλών έργων (PMIS)
 • Αποδοτικά meetings, Σύνταξη Εκθέσεων προόδου, Διορθωτικές ενέργειες

Κλείσιμο και καταγραφή εμπειρίας, συλλογή lessons learned

Αξία επένδυσης 240€ (προ φόρων)

Αν έρθεις με ένα συνάδελφο, κερδίζετε και οι δύο έκπτωση 15%. Απαραίτητη η κράτηση θέσης, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος ώστε να διατηρηθεί ο διαδραστικός χαρακτήρας του σεμιναρίου.

Επίσης έχεις έκπτωση 15% σε κάθε επόμενη της πρώτης συμμετοχής μέσα στο ίδιο εξάμηνο

Το ανωτέρω εργαστήρι μπορεί να υλοποιηθεί εσωτερικά στον Οργανισμό σας προσαρμοσμένο στις ανάγκες των στελεχών σας

Η συμμετοχή σας μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Συντονίστρια εργαστηρίου Eirini_Andrioti, πιστοποιημένη PMP & AC Coach

Λεπτομέρειες

Αρχή:
26/03/2019 @ 18:00
Τέλος:
28/03/2019 @ 21:30
Κατηγορίες Εκδήλωση:

Χώρος Διεξαγωγής:
Compass Services HQ
Διεύθυνση:
Αιγιαλείας 54, Μαρούσι
Μαρούσι, Αττική 15125 Ελλάδα
+ Χάρτης Google
Τηλέφωνο:
2112211817

Διοργανωτής

Organizer:
Ειρήνη Ανδριώτη, PMP
Τηλέφωνο:
6944605522
Email:
iandrioti@compass-services.gr

RSVP

Tickets are not available as this εκδήλωση has passed.