ευελιξία ασφάλεια flexicurity - career development - Compass Services - Ειρήνη Ανδριώτη
5
Απρ

Ευελιξία για ασφάλεια στην απασχόληση | Flexicurity

restart your career

Τι σημαίνει ο όρος “Flexicurity”;  Όρος των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σημαίνει εξισορρόπηση της ευελιξίας και της ασφάλειας στην απασχόληση. Η ετοιμότητα για Restart ανά πάσα στιγμή!

Καθώς η παγκοσμιοποίηση καθιστά τη διαδικασία αλλαγής ως τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν πιο προσαρμοστικοί και ανοικτοί στις αλλαγές, ώστε να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους. Εξισορρόπηση της ευελιξίας και της ασφάλειας στην απασχόληση. Flexicurity και ετοιμότητα για Restart ανά πάσα στιγμή! Έτσι, στο σημερινό ασταθές και ταχύτατα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον πολλοί έχουν νοιώσει

  • παγιδευμένοι σε μια δουλειά που θεωρούν ότι πλέον δεν είναι κατάλληλη για αυτούς,
  • ότι τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν (πτυχία) δεν απορροφώνται πλέον από την αγορά εργασίας,
  • φόβο για την όποια επιβαλλόμενη αλλαγή,
  • απογοήτευση και ματαίωση όντας μακροχρόνια άνεργοι.

Το παρόν εργαστήρι απευθύνεται σε

Ενήλικες που ενώ καλούνται / υποχρεώνονται ν’ αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον, αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις εκάστοτε ευκαιρίες και προκλήσεις ώστε να ενσωματώσουν νέους ρόλους στην επαγγελματική τους ταυτότητα. (Flexicurity=ευελιξία για ασφάλεια στην απασχόληση)

Στόχος του παρόντος εργαστηρίου

είναι να προκαλέσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την αυτοδιαχείριση της σταδιοδρομίας & της δια βίου εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, με την ενεργό τους εμπλοκή οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με:

  • Την έννοια της εργασιακής / επαγγελματικής αλλαγής: λόγοι αποτυχίας των αλλαγών, αντίσταση κατά της αλλαγής, αντιμετώπιση και ετοιμότητα προς αλλαγή.
  • Τον εντοπισμό των Μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί κατά τα χρόνια της εργασιακής εμπειρίας, τη διατήρηση θετικής στάσης, αποφυγή απογοήτευσης και ματαίωσης.
  • Τη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου προσωπικών & επαγγελματικών επιτευγμάτων, τη σκιαγράφηση του εαυτού και τους ρόλους που αναλαμβάνουν, την ακολουθούμενη στρατηγική υπέρβασης εμποδίων.
  • Τη μεθοδολογία διαχείριση κρίσεων (αναγνώριση και εκτίμηση κινδύνων, διαμόρφωση πλάνου δράσης, έλεγχος/παρακολούθηση αποτελεσμάτων), την τοποθέτηση μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, την επίτευξη βραχυχρόνιων νικών για τον περιορισμό της απαισιοδοξίας και επιφυλακτικότητας και εν τέλει την μετατροπή της πρόθεσης σε δέσμευση.

Παρακολούθησε τα ακόλουθα βίντεο που θα σου δώσουν μια ιδέα των θεμάτων που θα αναπτυχθούν:

Κόστος Επένδυσης

Τριάντα  Ευρώ (30Ε) .

Θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής

Συντονίστρια Εργαστηρίων: Eirini_Andrioti, Πιστοποιημένη Career Coach και Διαχειρίστρια Έργων

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
5 Απριλίου
Ώρα:
18:00 - 21:00
Κατηγορίες Εκδήλωση:

Χώρος Διεξαγωγής:
Zoom, Online Course

Διοργανωτής

Organizer:
Ειρήνη Ανδριώτη, GCDF, AC Coach
Τηλέφωνο:
211 2211817

RSVP

Tickets are not available as this εκδήλωση has passed.