Ένταξη στην Αγορά Εργασίας

Πρώτη εργασία! Η δραστηριοποίηση στην αναζήτηση εργασίας δεν είναι μια απλή διαδικασία. Γι’ αυτήν απαιτούνται βήματα, τα οποία με τη βοήθεια του ειδικού συμβούλου – Career Coach – μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικά, χωρίς την απογοήτευση της απόρριψης και χωρίς άγχος. Τα βήματα αυτά έχουν ως εξής:

  1. Ανάλυση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να γίνει αντιληπτό από τον υποψήφιο τι ζητά σήμερα η αγορά εργασίας.
  2. Αξιολόγηση των προσόντων του (πέρα των τυπικών, ακαδημαϊκών) – Career Coaching με τη χρήση ψυχομετρικών κι άλλων εργαλείων, ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει επίγνωση του τι μπορεί να προσφέρει. Η αξιολόγηση αυτή συνδυάζεται συχνά με βιωματικές ασκήσεις που αναπτύσσουν τις επαγγελματικές / κοινωνικές δεξιότητες (όπως επικοινωνία, ομαδικότητα, διαπραγματεύσεις), προκειμένου ο υποψήφιος να είναι σε θέση να παρουσιάσει με επιτυχία τα προσόντα του στο μελλοντικό του εργοδότη.
  3. Ανάπτυξη σχεδίου αναζήτησης εργασίας και διερεύνηση εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
  4. Διαμόρφωση ενός Career Portfolio: Σύνταξη του κατάλληλου βιογραφικού σημειώματος που προβάλλει αποτελεσματικά τα προσόντα του υποψηφίου αλλά και απαντά στοχευμένα στις απαιτήσεις της κάθε θέσεις εργασίας. Διαμόρφωση συνοδευτικής επιστολής, αναζήτηση άλλων μορφών προβολής και δικτύωσης.
  5. Προετοιμασία για τη συνέντευξη, καθώς αποτελεί το κλειδί σε μια επιτυχή προσπάθεια αναζήτησης εργασίας. Μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης και ενσάρκωση ρόλων επιχειρείται βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αύξηση της αυτοπεποίθησης και μείωση του άγχους.

 

Δες προγραμματισμένα σεμινάρια ή ομάδες

Συνεδρίες Μέσω Skype

Μην χάνεις χρόνο στις μετακινήσεις


Πρώτη συνεδρία δωρεάν!


Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-2211817 ή συμπλήρωσε την φόρμα επικοινωνίας


Επικοινώνησε μαζί μας