Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας

Career Coaching για Ενήλικες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής αντικειμένου και επανασχεδιασμού της επαγγελματικής τους πορείας, είτε καλούνται να πάρουν κρίσιμες επαγγελματικές αποφάσεις.

Η επιλογή καριέρας ασκεί σημαντική επιρροή όχι μόνο στην ευημερία ενός ανθρώπου, αλλά στο βαθμό εσωτερικής ικανοποίησης, την αίσθηση ισορροπίας και ολοκλήρωσης. Πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν είναι ευχαριστημένοι από την επαγγελματική τους ζωή, χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν για ποιό λόγο συμβαίνει αυτό και χωρίς να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να το αλλάξουν. Ως αποτέλεσμα νοιώθουν παγιδευμένοι σε έναν λάθος ρόλο, σε ένα λάθος επαγγελματικό αντικείμενο.

Μόνο εάν οι επαγγελματικοί ρόλοι είναι σε συμφωνία με την προσωπικότητα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου μπορεί αυτός να λάβει εργασιακή ικανοποίηση.

Η Συμβουλευτική ΣταδιοδρομίαςCareer Coaching μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για μια εξατομικευμένη υποστηρικτική διαδικασία που ολοκληρώνεται στα εξής στάδια:

  1. Εντοπισμός σημείων «δυσαρέσκειας» και εναλλακτικών επιλογών σταδιοδρομίας.
  2. Διερεύνηση / αποσαφήνιση δεξιοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων, στοιχείων της επαγγελματικής προσωπικότητας, προσωπικών αναγκών και του ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος για τον ίδιο. Στο στάδιο αυτό κι αν ο συμβουλευόμενος το επιθυμεί  αξιοποιούνται ψυχομετρικά εργαλεία.
  3. Διαμόρφωση των επιθυμητών επαγγελματικών στόχων και κατάστρωση βιώσιμων πλάνων δράσης για την επίτευξή τους. Είτε οι στόχοι αφορούν στην συνέχιση της εκπαίδευσης, στην αλλαγή της παρούσας εργασίας, ή στην στροφή καριέρας ο Coach θα βοηθήσει στην προετοιμασία αυτών των βημάτων και στην ενδυνάμωση του συμβουλευόμενου για την υλοποίησή τους.
  4. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων και των αποτελεσμάτων, επαναπροσδιορισμός & επανασχεδιασμός όπου απαιτείται.

Δες προγραμματισμένα σεμινάρια ή ομάδες

Συνεδρίες Μέσω Skype

Μην χάνεις χρόνο στις μετακινήσεις


Πρώτη συνεδρία δωρεάν!


Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-2211817 ή συμπλήρωσε την φόρμα επικοινωνίας


Επικοινώνησε μαζί μας