Ένταξη στην Αγορά Εργασίας

Η δραστηριοποίηση στην αναζήτηση εργασίας δεν είναι μια απλή διαδικασία. Γι’ αυτήν απαιτούνται βήματα, τα οποία με τη βοήθεια του συμβούλου μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικά, χωρίς την απογοήτευση της απόρριψης και χωρίς άγχος. Τα βήματα αυτά έχουν ως εξής:

  • Ανάλυση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να γίνει αντιληπτό από τον υποψήφιο τι ζητά η αγορά εργασίας.
  • Αξιολόγηση των προσόντων του (πέρα των τυπικών, ακαδημαϊκών), ώστε να έχει επίγνωση του τι μπορεί να προσφέρει στο μελλοντικό του εργοδότη. Η αξιολόγηση αυτή συνδυάζεται με ασκήσεις που αναπτύσσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, προκειμένου ο υποψήφιος να είναι σε θέση να παρουσιάσει με επιτυχία τα προσόντα του στο μελλοντικό του εργοδότη.
  • Ανάπτυξη σχεδίου αναζήτησης εργασίας και διερεύνηση εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
  • Διαμόρφωση ενός Career Portfolio: Σύνταξη του κατάλληλου βιογραφικού σημειώματος που προβάλλει αποτελεσματικά τα προσόντα του υποψηφίου αλλά και απαντά στοχευμένα στις απαιτήσεις της κάθε θέσεις εργασίας. Διαμόρφωση συνοδευτικής επιστολής, αναζήτηση άλλων μορφών προβολής και δικτύωσης.
  • Προετοιμασία για τη συνέντευξη, καθώς αποτελεί το κλειδί σε μια επιτυχή προσπάθεια αναζήτησης εργασίας. Μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης και ενσάρκωση ρόλων επιχειρείται βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αύξηση της αυτοπεποίθησης και μείωση του άγχους.

 

Δες προγραμματισμένα σεμινάρια ή ομάδες

Συνεδρίες Μέσω Skype

Μην χάνεις χρόνο στις μετακινήσεις


Πρώτη συνεδρία δωρεάν!


Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-2211817 ή συμπλήρωσε την φόρμα επικοινωνίας


Επικοινώνησε μαζί μας