Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας

Ενήλικες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής αντικειμένου και επανασχεδιασμού της επαγγελματικής τους πορείας, είτε καλούνται να πάρουν κρίσιμες επαγγελματικές αποφάσεις ωφελούνται των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Η σωστή επιλογή καριέρας ασκεί σημαντική επιρροή στην ευημερία ενός ανθρώπου, καθώς επηρεάζει την ικανοποίηση, την αίσθηση ισορροπίας και ολοκλήρωσης. Πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν είναι ευχαριστημένοι από την επαγγελματική τους ζωή, χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν για ποιό λόγο συμβαίνει αυτό και χωρίς να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να το αλλάξουν. Ως αποτέλεσμα νοιώθουν παγιδευμένοι σε έναν λάθος ρόλο, σε ένα λάθος επαγγελματικό αντικείμενο.

Μόνο εάν οι επαγγελματικοί ρόλοι είναι σε συμφωνία με την προσωπικότητα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου μπορεί να λαμβάνει κανείς εργασιακή ικανοποίηση.

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι μια εξατομικευμένη υποστηρικτική διαδικασία που ολοκληρώνεται στα εξής στάδια:

  1. Ο συμβουλευόμενος σε συνεργασία με το σύμβουλο εντοπίζει τα σημεία «δυσαρέσκειας» και τις επιλογές σταδιοδρομίας.
  2. Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία και αν ο συμβουλευόμενος το επιθυμεί με τη βοήθεια ψυχομετρικών εργαλείων «ανακαλύπτονται» δεξιότητες, αξίες, ενδιαφέροντα, στοιχεία της επαγγελματικής προσωπικότητας, ανάγκες και το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για τον ίδιο.
  3. Σε συνεργασία πάντα με τον σύμβουλο, διαμορφώνονται οι επιθυμητοί επαγγελματικοί στόχοι και καταστρώνονται πλάνα δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων. Είτε οι στόχοι αφορούν στην συνέχιση της εκπαίδευσης, στην αλλαγή της παρούσας εργασίας, ή στην στροφή καριέρας ο σύμβουλος σταδιοδρομίας βοηθά στην προετοιμασία αυτών των βημάτων και στην ενδυνάμωση του συμβουλευόμενου για την υλοποίησή τους.

Συνεδρίες Μέσω Skype

Μην χάνεις χρόνο στις μετακινήσεις


Πρώτη συνεδρία δωρεάν!


Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-2211817 ή συμπλήρωσε την φόρμα επικοινωνίας


Επικοινώνησε μαζί μας